WZORY OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH W PRASIE

Poniżej zamieściliśmy wzory gotowych ogłoszeń reklamowych, z których zobowiązani są korzystać dystrybutorzy brykietów REKORD ogłaszając się w prasie codziennej, magazynach i innych publikacjach. Większość z poniższych wzorów zawiera wolne miejsce umożliwiające zamieszczenie indywidualnych danych dystrybutora.

Należy pamiętać, że za wyjątkiem indywidualnych danych kontaktowych dystrybutora w przewidzianym do tego celu miejscu oraz proporcjonalnego dostosowania ogłoszeń do szerokości kolumny obowiązującej w danej gazecie lub czasopiśmie treść ogłoszeń nie może zostać zmieniona. Niedozwolone jest także eksportowanie oraz wykorzystywanie odrębnych elementów grafiki z zamieszczonych wzorów ogłoszeń. Zaproponowane poniżej wzory ogłoszeń mogą być wykorzystywane wyłącznie w ww. celu.

 

DOWNLOAD:  

 Info-PDF "REKORD_REKLAMA_LETNICH CENACH_2010" (700 kB)